Diensten

Om meer informatie te verkrijgen over een van de specialisaties van Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek. Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek is een erkend installateur bij Sterkin (gas technisch) en SEI (water technisch). Belangrijke eisen worden gesteld aan kennis, vakbekwaamheid, meetapparatuur en gereedschappen. Daarnaast moet ons bedrijf uiteraard beschikken over de juiste opleidingen. Regelmatig vindt er toetsing door beide onafhankelijke keurmerken plaats.