Cv- Ketels

 

Middels een gasaansluiting in de ketel wordt het water verhit in het systeem, waarna de circulatiepomp het water circuleert. Met een rookafvoerkanaal worden verbrande gassen naar buiten afgevoerd. De thermostaat zorgt voor de warmteregeling. Middels een combi-ketel kan tevens worden gezorgd voor het warme tapwater.

 

In verband met stijgende energieprijzen is het rendement van een cv-ketel steeds belangrijker geworden. Daarom werkt Nuijten Loodgietersbedrijf – Installatietechniek enkel met Hoog Rendement ketels; meer dan 90% van de energie wordt omgezet in nuttige warmte.

 

Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek is dealer van de onderstaande merken. Echter plaatsing en/of service/onderhoud van andere fabrikanten is altijd in overleg mogelijk.