Zonne-energie systemen

 

Voor een zonnige toekomst wordt het metterdag interessanter om energie te halen uit een duurzame en onuitputtelijke bron: de zon.

 

Nuijten Loodgietersbedrijf - Installatietechniek richt zich op deze nieuwe energievorm en levert complete zonne-energiesystemen op maat. Bestaande uit onder andere zonnepanelen, omvormers en een opstellingsconstructie, kan deze zowel op platdaken, schuine daken, gevels of op de grond of open velden worden geïnstalleerd. In samenwerking met de zon, wordt zodoende gestreefd naar een optimale zonne energie-systeem.

 

De vooruitgang van de techniek, de ingevoerde subsidieregelingen, het verdwijnen van de vergunningsplicht, de stijgende stroomprijzen en een stimulerende werking van de overheid op schone energie (in 2020 wordt gestreefd naar 20% opwekking van energie uit duurzame bronnen) zijn overtuigende redenen om voor zonne-energiesystemen te gaan. 

Een zonnepaneel is een paneel dat zonlicht omzet in elektriciteit en bestaat uit een groot aantal fotovoltaïsche cellen die aaneengeschakeld worden en een bepaalde spanning creëren. Vaak worden deze ook PV-panelen genoemd (afgekort van Photo Voltaīc). De gelijkstroom, afkomstig van een zonne-paneel, moet middels een omvormer getransformeerd worden in een wisselstroom van 230Volt. Bij meer verbruik dan het PV-systeem oplevert, wordt ook afgenomen van het energiebedrijf. Anderzijds, bij minder verbruik, gaat de wisselstroom terug naar het energiebedrijf, waarna de elektriciteitsmeter zal gaan teruglopen (tot maximaal 3.000 KWh). 

 

Het rendement van het zonnepaneel is grotendeels verwerkt in het Wp-vermogen van het paneel. De afkorting Wp staat voor Watt piekvermogen (1.000 Wp = 1 kWp). Dit is het normvermogen, ofwel het hoogste vermogen dat een paneel onder optimale omstandigheden afgeeft. In Nederland levert een paneel van 100Wp ongeveer 85kWh per jaar op. Per m˛ ligt dat ongeveer op 100kwH per jaar. De gemiddelde terugverdientijd voor een dergelijke zonne-energiesysteem is circa 15 jaar (afhankelijk van de stroom-prijsstijgingen wordt deze tijd korter). De opbrengsten van de zonnepanelen worden over 25 jaar op 80% gegarandeerd.

                        

De opbrengst van een PV systeem is afhankelijk van o.a.:

  • de oppervlakte en de vorm van aaneenschakeling (serieel of parallel);
  • rendement; het type zonnecel;
  • opslagsysteem en de omvormer;
  • zijwaartse hellingshoek; een helling van 5 graden ten westen van het zuiden;
  • opwaartse hellingshoek; in Nederland ligt een hellingshoek van 35 a 36 graden het gunstigst; eveneens wordt het zonnesysteem middels regen of sneeuw makkelijk schoongespoeld van stof en vuil.
  • zoninstraling; de hoeveelheid opvallend zonlicht (wolken houden slechts een deel van het zonlicht tegen, waarna de rest verspreid wordt). Een interessant feit is dat de zon aan de Franse Rivièra slechts anderhalf keer zoveel energie oplevert dan in Nederland.