Waterontharding

Verstoppingen en schade aan apparatuur en leidingen worden vaak veroorzaakt door kalkaanslag. Dit heeft niet alleen een negatief effect op de duurzaamheid van apparatuur en systemen, maar ook op de efficiëntie. Bovendien leiden kalkaanslag tot hoge onderhoudskosten en is het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen noodzakelijk. 

Waterontharding door ionenuitwisseling maakt gebruik van een natuurlijk proces. 

Waterontharding door ionenuitwisseling is een natuurlijk proces, met als eigenschap van bepaalde stoffen om ionen selectief aan zichzelf te binden. De synthetische materialen die gebruik maken van dit principe, zogenaamde ionenwisselaarharsen, zorgen ervoor dat voor elk aangetrokken ion een ander ion vrijkomt. Tijdens waterontharding worden calcium- en magnesiumionen meestal uitgewisseld voor natriumionen. 

Waterontharding door ionenuitwisseling is een natuurlijk proces, met als eigenschap van bepaalde stoffen om ionen selectief aan zichzelf te binden. De synthetische materialen die gebruik maken van dit principe, zogenaamde ionenwisselaarharsen, zorgen ervoor dat voor elk aangetrokken ion een ander ion vrijkomt. Tijdens waterontharding worden calcium- en magnesiumionen meestal uitgewisseld voor natriumionen.