Onderhoud

Onderhoud

Voor een goed en langdurig gebruik van uw installatie adviseren wij u een keer per jaar een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren. 

Bij deze onderhoudsbeurt controleren wij de werking van binnen buitendeel, doen een lektest, reinigen de filters en warmtewisselaar.
Kleine reparties worden direct tijdens de onderhoudsbeurt uitgevoerd. Logboek

Tijdens een onderhoudsbeurt wordt er een logboek bijgehouden. Het logboek bevat informatie waarop de toezichthouder controleert of de apparatuur voldoet aan de regelgeving. De verplichting voor een logboek geldt vanaf drie kilogram ozonlaagafbrekende stoffen. Deze verplichting geldt voor koel-, klimaatregeling-, warmtepomp- en brandbeveiligingsapparatuur. Voor apparatuur gevuld met f-gassen geldt deze verplichting als er ook een lekcontroleverplichting bestaan. 

Bij installaties met een koudemiddel inhoud boven de vijf ton Co2 - equivalenten of drie kilogram ozonafbrekende stoffen is dit onderhoud wettelijk verplicht.
Alle controles en onderhoudsbeurten voldoen dan ook aan de wettelijke verplichtingen. 

Reparaties

Voor reparaties aan een Toshiba airconditioning kunt u bij ons terecht.

Reparaties worden volgens de laatste wettelijke richtlijnen uitgevoerd.